Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


 

ƒержавне агентство  л≥сових ресурс≥в ”крањни за погодженн¤м ≥з презид≥Їю  всеукрањнськоњ ради “овариства л≥с≥вник≥в ”крањни та ÷ентрального ком≥тету галузевоњ профсп≥лки 26 серпн¤ 2011року на баз≥ ƒержавного п≥дприЇмства Ђ“етер≥вський л≥сгоспї  ињвського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства буде проводити 14 ¬сеукрањнський чемп≥онат вальник≥в л≥су.

 

Ќа п≥дприЇмствах ƒержл≥сагентства ”крањни щодн¤ л≥сос≥чн≥ роботи виконують понад 10 тис. прац≥вник≥в.  р≥м того так≥ ж роботи виконуютьс¤ в аграрних, в≥йськових та л≥сопаркових господарствах.

 

Ћ≥созагот≥вельн≥ роботи Ц це одна ≥з категор≥й надзвичайно травмонебезпечних роб≥т, за р≥внем травмонебезпечност≥ вона знаходитьс¤ на одному р≥вн≥ з роботами e вуг≥льн≥й промисловост≥. √≥рка статистика св≥дчить, що кожен м≥льйон куб.м заготовленоњ деревини забираЇ одне людське житт¤.

 

“урбуючись, перш за все, збереженн¤м людського житт¤, прагненн¤м зменшенн¤ виробничого травматизму, п≥двищенн¤м фаховоњ п≥дготовки та ¤кост≥ виконаних роб≥т, колег≥Їю ƒержл≥сагентства, презид≥Їю “овариства л≥с≥вник≥в ”крањни було орган≥зоване проведенн¤ фахових змагань вальник≥в л≥су, л≥соруб≥в. “ак≥ змаганн¤ щор≥чно провод¤тьс¤ в ”крањн≥ з 1997 року.

 

«б≥р о 8.30 год. в 43 квартал≥ “етер≥вського л≥сництва (75 км траси  ињв Ц  овель)

 

«а додатковою ≥нформац≥Їю звертатис¤ за тел.:235-70-01, 235-23-48, 096-183-97-67.

 

ƒата проведенн¤: 26 серпн¤ 2011 року.

 

ћ≥сце проведенн¤: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ“етер≥вл≥сї ( ињвська обл., Ѕород¤нський район, смт ѕ≥ск≥вка, вул. ∆овтнева, 115)

 

ѕочаток заходу: 08.30.

     јкредитац≥¤ за телефоном: 067-500-55-47