Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


     

25 липн¤ в прес-центр≥ Ћуганськоњ облдержадм≥н≥страц≥њ в≥дбувс¤ бриф≥нг т.в.о. начальника Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства ќлекс≥¤ ≤вановича Ћатин≥на. Ќа зустр≥ч≥ з журнал≥стами т.в.о. начальника управл≥нн¤ розпов≥в про орган≥зац≥ю роботи щодо попередженн¤ л≥сових пожеж та про п≥дсумки роботи Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства за перше п≥вр≥чч¤ 2011 року.

 

«а словами ќлекс≥¤ ≤вановича в л≥сах Ћуганськоњ област≥ на площ≥ 11,42 га сталос¤ 125 л≥сових пожеж, 88 з ¤ких - з вини населенн¤. ќсновною причиною виникненн¤ л≥сових пожеж пор¤д з неспри¤тливими погодними умовами в 88 випадках Ї необережне поводженн¤ громад¤н з вогнем. “акож пожеж≥ в л≥с≥ виникають в результат≥ умисних п≥дпал≥в - 11 випадк≥в на сьогодн≥шн≥й день.

 

Ћ≥совою охороною област≥ проведено 604 рейди з ви¤вленн¤ порушник≥в ѕравил пожежноњ безпеки в л≥с≥, в т.ч. 194 с прац≥вниками ћ¬— та ћЌ—. ¬ результат≥ ви¤влено та прит¤гнуто до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ у вигл¤д≥ штраф≥в 68 ос≥б.

 

Ђ« метою зменшенн¤ к≥лькост≥ випадк≥в виникненн¤ пожеж в л≥сах Ћуганщини, л≥согосподарськими п≥дприЇмствами област≥ проведен≥ протипожежн≥ проф≥лактичн≥ заходи: влаштовано 7,5 км протипожежних розрив≥в ≥ 6044 км протипожежних м≥нполос, проведено догл¤д за ними прот¤гом 29 659 км. ѕерекрито 741 дорогу в найб≥льш небезпечних в пожежному в≥дношенн≥ л≥сових масивах, виставлено 792 одиниц≥ протипожежноњ наочноњ аг≥тац≥њ. ƒержавною л≥совою охороною зд≥йснено 243 виступи в засобах масовоњ ≥нформац≥њ, проведено 493 лекц≥њ дл¤ населенн¤ щодо дотриманн¤ ѕравил пожежноњ безпеки в л≥с≥. ” л≥сництвах ≥ на л≥сових пожежних станц≥¤х орган≥зовано ц≥лодобове чергуванн¤, проводитьс¤ ав≥ац≥йне патрулюванн¤ л≥с≥вї,- зазначив т.в.о. начальника управл≥нн¤.

 

«в≥сно, не оминули на бриф≥нгу тему посадки л≥сових культур, план ¤коњ цього року було  виконано на 100,1%!

 

 Ђѕри загальному план≥ л≥сов≥дновленн¤ та л≥сорозведенн¤ на 2011 р≥к - посадити 5414 га л≥сових культур, посаджено 5419 га. Ќа площ≥ 254 га проведено спри¤нн¤ природного поновленн¤. ќбс¤г л≥сов≥дновленн¤ ≥ л≥сорозведенн¤ склав 5.65 га. Ќа вирубках ≥ гар¤х  створено 722 га л≥сових культур, на пустир¤х ≥ прогалинах - 1710 га. «акладено плантац≥њ новор≥чноњ ¤линки на площ≥ 120 га., де висаджено майже 1 млн. с≥¤нц≥в сосни кримськоњ. ƒл¤ озелененн¤ м≥ст ≥ селищ висаджено 64 тис. штук с≥¤нц≥в декоративних пор≥д дерев ≥ чагарник≥вї,- розпов≥в ќлекс≥й ≤ванович.

 

¬ ц≥лому на веденн¤ л≥сового господарства в 1 п≥вр≥чч≥ Ћуганським ќ”Ћћ√ було витрачено 40.4 млн. грн. –ентабельн≥сть вс≥Їњ д≥¤льност≥ л≥сомисливських господарств склала 7.4%. ÷е дозволило внести до бюджет≥в ус≥х р≥вн≥в 18.4 млн. грн., що на 3 млн. грн. б≥льше в≥дпов≥дного пер≥оду минулого року.  

 

«агальна реал≥зац≥¤ по п≥дприЇмствах л≥сового господарства област≥ за 1 п≥вр≥чч¤ склала 23.8 млн. грн. ¬≥д ус≥х вид≥в рубок заготовлено 98 тис. куб.м. л≥кв≥дноњ деревини. « них 32.4 тис. куб.м. перероблено п≥дприЇмствами л≥сового господарства у власних цехах переробки. ¬иготовлено ≥ реал≥зовано 16.6 тис. куб.м. технолог≥чноњ тр≥ски, 8.1 тис. куб.м. пиломатер≥ал≥в вс≥х тип≥в розм≥ру, 1232 куб.м. Ївропалет≥в та 3.2 тис. п≥ддон≥в. 

 

як в≥домо ƒержагентство л≥сових ресурс≥в ”крањни зобов'¤зало п≥дприЇмства л≥сового господарства проводити реал≥зац≥ю деревини на аукц≥онах. «а словами т.в.о. начальника управл≥нн¤ на аукц≥онних торгах, що пройшли в наш≥й област≥ в червн≥ цього року, було виставлено 10.7 тис. куб.м. д≥ловоњ деревини ≥ технолог≥чноњ сировини. ” торгах вз¤ло участь 15 п≥дприЇмств ≥ ф≥рм. ѕереможц¤м торг≥в реал≥зовано 7.8 тис. кубометра.

 

 «азначимо, що починаючи с червн¤ цього року на л≥сомисливських п≥дприЇмствах област≥ провод¤тьс¤ тендера на загот≥влю деревини, в ¤ких можуть вз¤ти участь ус≥ бажаюч≥.

 

ћаксим ўербаков, прес-служба Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та

мисливського господарства