Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


  

√олова ƒержл≥сагентства з робочими в≥зитами в≥дв≥дав

 зах≥дн≥ област≥ ”крањни

 

 

√олова ƒержл≥сагентства ”крањни ¬≥ктор —≥вець:

"” в≥нницьких л≥с≥вник≥в Ї чому повчитис¤!.."

 

√олова ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в ”крањни —≥вець ¬≥ктор ћиколайович з робочим в≥зитом побував 2 жовтн¤ на ¬≥нниччин≥, з головою ¬≥нницькоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ ƒжигою ћиколою ¬асильовичем вз¤в участь у в≥дкритт≥ л≥совоњ дороги в ƒѕ "“ульчинське л≥сомисливське господарство" та посадц≥ дуба звичайного за передовою технолог≥Їю з закритою кореневою системою, побував на держп≥дприЇмствах л≥сового господарства ¬≥нницького ќ”Ћћ√.

 

Ќа зустр≥чах з трудовими колективами держп≥дприЇмств л≥сового господарства ¬≥ктор ћиколайович под¤кував в≥нницьким л≥с≥вникам за сумл≥нну працю, високу культуру виробництва по веденню л≥сового господарства, при вирощуванн≥ дуба звичайного з участю гор≥ха чорного, черешн≥ л≥совоњ, груш≥, модрини Ївропейськоњ та ¤понськоњ.

√олова ƒержл≥сагентства п≥дкреслив, що л≥сова галузь ”крањни  системно розвиваЇтьс¤ та вдосконалюЇтьс¤. ѕрот¤гом останн≥х двох рок≥в ƒержавним агентством л≥сових ресурс≥в ”крањни за п≥дтримки ѕрезидента ≥ ”р¤ду крањни вжито р¤д заход≥в, направлених на збереженн¤ ≥ розширене в≥дтворенн¤ л≥с≥в, а також покращенн¤ основних соц≥ально-економ≥чних показник≥в д≥¤льност≥ галуз≥.

¬ ≤-ому п≥вр≥чч≥ ц.р. п≥дприЇмствами ƒержл≥сагентства л≥сов≥дновленн¤ проведено на площ≥ 40,3 тис га, 15,7 тис га з ¤ких Ц це нов≥ л≥си.

Ќа в≥дкритт≥ л≥совоњ дороги —≥вець ¬.ћ. наголосив,  у 2012 р. ƒержавне агентство л≥сових ресурс≥в запланувало за власн≥ кошти побудувати майже 1000 км л≥сових автомоб≥льних дор≥г. ¬ ≤-ому п≥вр≥чч≥ 2012 р. п≥дприЇмствами ƒержл≥сагентства вже побудовано 528 км л≥сових дор≥г.

–озвинена л≥сова ≥нфраструктура спри¤Ї п≥двищенню економ≥чних показник≥в д≥¤льност≥ галуз≥ за рахунок в≥льного доступу до стиглоњ деревини, до л≥сових д≥л¤нок, на ¤ких створюютьс¤ л≥сов≥ культури.

Ћ≥сов≥ дороги мають протипожежне призначенн¤ Ї також важливим соц≥альним фактором: вони зТЇднують в≥ддален≥ населен≥ пункти, скорочуючи в≥дстань м≥ж ними.

” 2011 р. держп≥дприЇмства л≥сового господарства ¬≥нницького ќ”Ћћ√ побудували за власн≥ кошти 10 км л≥сових дор≥г, у 2012 р. заплановано ввести 20 км.

” своЇму виступ≥ ≥ на в≥дкритт≥ л≥совоњ дороги, ≥ на посадц≥ дуба звичайного голова ¬≥нницькоњ ќƒј ƒжига ћ.¬. в≥дзначив, що ƒержл≥сагентство, очолюване —≥вцем ¬.ћ., в т. ч. в≥нницьк≥ л≥с≥вники, демонструють такий темп роботи, таку орган≥зован≥сть, продуктивн≥сть, ¤коњ не побачиш в ≥нших сферах. якби вс≥ галуз≥ народного господарства в наш≥й держав≥ були такими патр≥отами, ¤к л≥с≥вники, ≥ так працювали на майбутнЇ, то ≥ житт¤ в ”крањн≥ було б набагато кращим. ќч≥льник област≥ високо оц≥нив ≥н≥ц≥ативу л≥с≥вник≥в ”крањни по буд≥вництву л≥сових дор≥г, пооб≥ц¤в максимальне спри¤нн¤ дл¤ здешевленн¤ такого буд≥вництва на п≥дприЇмствах ¬≥нницького ќ”Ћћ√.

Ќа л≥сов≥й д≥л¤нц≥ Ѕрацлавського л≥сництва ƒѕ "“ульчинське Ћћ√" —≥вець ¬.ћ., ƒжига ћ.¬., Ѕондар ј.ќ., учн≥вське л≥сництво Ѕрацлавськоњ —«Ў є1, л≥с≥вники держл≥сгоспу створили д≥л¤нку нового л≥су за передовою технолог≥Їю з закритою кореневою системою. ¬≥ктор ћиколайович, ћикола ¬асильович подарували учн¤м два компТютери, под¤кували за роботу, любов до л≥су.

√олова ƒержл≥сагентства пров≥в нараду з директорами держп≥дприЇмств л≥сового господарства област≥, наголосивши на пр≥оритетних напр¤мках роботи: зб≥льшенн¤ л≥систост≥ ¬≥нниччини, введенн¤ електронного обл≥ку деревини, буд≥вництво л≥сових дор≥г, розбудова л≥совоњ ≥нфраструктури. ¬ позитивн≥й динам≥ц≥ роботи украњнських л≥с≥вник≥в Ї вагома частка ≥ л≥с≥вник≥в ¬≥нницького обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства.

“ак за ≤-ше п≥вр≥чч¤ 2012 р. держп≥дприЇмства ”крањни реал≥зували продукц≥њ на суму 2 млрд. 416 млн. грн., що на 42 млн. грн. б≥льше, н≥ж за в≥дпов≥дний пер≥од 2011 року. —ередньом≥с¤чна зароб≥тна плата одного штатного прац≥вника за 6 м≥с¤ц≥в становить 2625 грн. ≥ зросла у пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року на 301 грн., або 13,0%. ƒо бюджет≥в вс≥х р≥вн≥в перераховано 668,4 млн. грн., що на 44,4 млн. грн. або 7,1 % б≥льше, н≥ж в 2011 роц≥.

ќбс¤г реал≥зованоњ в≥нничанами продукц≥њ за 8 м≥с¤ц≥в склав 125 млн. 325 тис. грн. Ќа веденн¤ л≥сового господарства п≥дприЇмства ¬ќ”Ћћ√  спр¤мували всього 58 млн. грн., з них 52 млн. грн. (90%) Ц власн≥ кошти, 6 млн. грн. (10%) Ц кошти держбюджету. —ередньом≥с¤чна зарплата одного прац≥вника Ц 2922  грн. (110% до 2011 р.).  «аготовлено деревини Ц 311 тис. кбм, в т.ч. в≥д –√  Ц 172 тис. кбм. —творено л≥сових культур: в держл≥сфонд≥ - 1033 га, захисних насаджень - 261 га.

ѕ≥дсумовуючи побачене на п≥дприЇмствах л≥сового господарства ¬≥нниччини, √олова ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в ”крањни —≥вець ¬.ћ. наголосив: "” в≥нницьких л≥с≥вник≥в Ї чому повчитис¤: ≥ культур≥ виробництва, ≥ вироблен≥й дес¤тками рок≥в ефективн≥й технолог≥њ створенн¤ й догл¤ду за л≥совими насадженн¤ми..."

 

 

—тан≥слав ¬овк, кер≥вник прес-служби ¬≥нницького ќ”Ћћ√

 

 

¬≥ктор —≥вець: ” терноп≥льських л≥с≥вник≥в гарне майбутнЇ

 

4 жовтн¤ ц.р. “ерноп≥льщину з робочою поњздкою в≥дв≥дав √олова ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в ¬≥ктор —≥вець. ƒень був насичений под≥¤ми, адже було в≥дкрито дв≥ дороги Ц у «баразькому та ћшанецькому л≥сництвах, ¤к≥ вход¤ть у ƒѕ Ђ“ерноп≥льське л≥сове господарствої, а також закладено памТ¤тну јлею Ђƒню украњнського козацтваї б≥л¤ «баразького замку.  р≥м того, ¬≥ктор ћиколайович в≥дв≥дав «баразький замок та “еатр к≥нного мистецтва, пров≥в рег≥ональну нараду та в≥дв≥дав один ≥з найб≥льших розсадник≥в у област≥ Ц ћшанецький, на ¤кому було в≥дзначено гарну роботу з його орган≥зац≥њ та догл¤ду за л≥совими та декоративними культурами.

Ќа в≥дкритт≥ дороги у «баразькому л≥сництв≥ ¬≥ктор ћиколайович наголосив на соц≥альн≥й значимост≥ л≥совоњ дороги. јдже збаразька л≥сова дорога зТЇднуЇ дорогу «бараж-ѕ≥дволочиськ ≥з селами Ћ≥ски та –ог≥вець. ѕ≥вторак≥лометрове л≥сове полотно з твердим покритт¤м побудовано за власний кошт “ерноп≥льського л≥сгоспу.

√олова ƒержл≥сагентства в≥дзначив гарну роботу прац≥вник≥в “ерноп≥льського л≥сового господарства ≥ наголосив на тому, що незважаючи на те, що “ерноп≥льський рег≥он не Ї л≥соресурсним ≥ пор≥вн¤но з ≥ншими обласними управл≥нн¤ми не вир≥зн¤Їтьс¤ значним обс¤гом реал≥зац≥њ деревини, проте в терноп≥льських л≥с≥вник≥в гарне майбутнЇ, адже працюють тут на сов≥сть. ѕр≥оритетним ж завданн¤м дл¤ терноп≥льських л≥с≥вник≥в Ї, за словами √олови ƒержл≥сагентства, зб≥льшенн¤ л≥систост≥.

” «баразькому замку, ¤кий став наступним пунктом зупинки ¬≥ктора —≥вц¤, було проведено рег≥ональну нараду, в ¤к≥й вз¤ли участь ус≥ директори державних п≥дприЇмств, п≥дпор¤дкованих управл≥нню, а також начальник “ерноп≥льського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства ≤гор ѕопадинець, його заступники ≤гор √уменюк та ќлег яремко, голова “ќƒј ¬алентин ’опт¤н та його перший заступник ћикола √оловач. ѕ≥сл¤ наради, було закладено јлею Ђƒню украњнського козацтваї, посадку ¤коњ присв¤тили чергов≥й р≥чниц≥ памТ¤т≥ козацтва, ¤ке св¤ткуватимуть 14 жовтн¤, ≥ висаджено 43 туњ колоновидних, ¤к≥ розташувалис¤ вздовж по периметру до входу у «баразький замок.

Ќаступною зупинкою стало ћшанецьке л≥сництво, що на «бор≥вщин≥. “ут ¬≥ктор —≥вець в≥дв≥дав два розсадники Ц б≥л¤ контори ћшанецького л≥сництва та один ≥з найб≥льших л≥сових розсадник≥в на “ерноп≥льщин≥ Ц 8-гектарний цього ж л≥сництва, у ¤кому зосереджено шк≥льн≥ та маточн≥ в≥дд≥ленн¤, чорний пар, 3-гектарна клонова плантац≥¤ модрини ¤понськоњ, закладеноњ 2003 року, а також л≥сов≥ пос≥ви клена-¤вора, дуба червоного, ¤блун≥ л≥совоњ, липи, клена гостролистого, ¤лини Ївропейськоњ, сосни звичайноњ, дуба звичайного, а також декоративних пор≥д Ц форзиц≥њ, глоду ≥ дейц≥њ 2008-2011 рок≥в пос≥ву декоративного посадматер≥алу. √олова ƒержл≥сагентства наголосив на тому, що так≥ л≥сов≥ розсадники мають бути у кожному л≥сництв≥, адже л≥совими культурами ћшанецьке л≥сництво забезпечуЇ повн≥стю не лише себе, а й ≥нш≥ л≥сництва держп≥дприЇмства.  р≥м того, л≥сництво реал≥зовуЇ декоративний посадковий матер≥ал, що даЇ йому додатков≥ грошов≥ кошти.

«авершивс¤ в≥зит √олови ƒержл≥сагентства ¬≥ктора —≥вц¤ в≥дкритт¤м дороги у ћшанецькому л≥сництв≥. Ѕуд≥вництво ц≥Їњ дороги розпочалос¤ 2011 року. 600 метр≥в було побудовано тор≥к ≥ 505 метр≥в зведено цьогор≥ч. «агальна ж прот¤жн≥сть цього л≥сового полотна становитиме 3,605 км. Ћ≥с≥вники планують повн≥стю завершити буд≥вництво ц≥Їњ дороги 2013 року ≥ добудувати ще 2,5 к≥лометра до 1,105 км ≥снуючих. Ћ≥сове полотно побудоване за власн≥ кошти п≥дприЇмства ≥ зТЇднуЇ населений пункт села –ен≥в ≥з трасою Ћьв≥в-Ѕроди.

ƒо реч≥, кошторисна варт≥сть двох дор≥г «баразького ≥ ћшанецького л≥сництва становить 1 м≥льйон 136 тис¤ч гривень, фактична ж варт≥сть утрич≥ менша Ц 343 тис¤ч≥ гривень. —аме на цьому зауважив голова “ќƒј ¬алентин ’опт¤н, наголосивши на економ≥чн≥й важливост≥ л≥сових дор≥г, адже дороги будуютьс¤ без використанн¤ бюджетних кошт≥в, до того ж буд≥вельн≥ матер≥али м≥сцевого походженн¤, а отже у м≥сцев≥ бюджети потрапл¤ють додатков≥ кошти.

ќтож, л≥с≥вникам “ерноп≥льщини Ї чим пишатис¤ ≥ на кого р≥вн¤тис¤, адже працюють тут добросов≥сн≥ люди, ¤к≥ в≥ддають весь св≥й час служ≥нню л≥сов≥, ≥нколи обд≥л¤ючи увагою р≥дних ≥ близьких, проте знають, що повинн≥ залишити у спадок нащадкам гарн≥ л≥си з хорошою л≥совою ≥нфраструктурою, адже в цьому пол¤гаЇ робота л≥с≥вника Ц охорон¤ти, примножити й зберегти л≥сов≥ багатства.

ћар≥¤ —абан,

прес-секретар “ерноп≥льського облуправл≥нн¤ Ћћ√

 

  

–оботу л≥с≥вник≥в оц≥нено високо

 

      Ќа п≥дприЇмствах ’мельницького обласного  управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства з робочим в≥зитом перебував голова ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в ¬.ћ.—≥вець.   —початку в≥н зустр≥вс¤ з  головою облдержадм≥н≥страц≥њ ¬.—.ядухою ≥ обговорив р¤д актуальних питань. «окрема, мова йшла про  зал≥сненн¤ земель, непридатних дл¤ веденн¤ с≥льськогосподарського виробництва, ≥ про переведенн¤ бюджетних установ ’мельниччини на сучасний альтернативний газов≥ метод опаленн¤ прим≥щень, дешеву сировину  дл¤ ¤кого постачатимуть л≥с≥вники. ѕот≥м кер≥вник агентства ≥ оч≥льник област≥,  начальник управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства ¬.ћ.Ћ≥совий   провели к≥лька приЇмних церемон≥й у  ѕархом≥вському  л≥сництв≥ державного п≥дприЇмства Ђ’мельницьке л≥сомисливське господарствої.

    “ак, вони в≥дкрили та огл¤нули нову  контору  л≥сництва, зведену за кошти п≥дприЇмства. “ут створено прекрасн≥ робоч≥ умови.  онтора компїютеризована. “ак  що тепер вс≥ виробнич≥ процеси зд≥йснюватимутьс¤ значно швидше.

            ¬исок≥ гост≥ в≥дкрили першу чергу   л≥совоњ дороги, ¤ка вдв≥ч≥ скоротить в≥дстань дл¤ проњзду автотранспорту м≥ж селами ѕархом≥вц≥ та ярославка. ÷е дасть можлив≥сть економити кошти л≥сництву ≥, в першу чергу, пол≥пшить соц≥альний фактор рег≥ону.

        «аб≥гаючи наперед скажемо, що голова ƒержагентства ¬≥ктор —≥вець того ж дн¤ побував на буд≥вництв≥ л≥совоњ дороги ≥ в —лавутському л≥сгосп≥. ¬загал≥, буд≥вництво  л≥сових дор≥г дл¤ п≥дприЇмств ’мельницького обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ц один з пр≥оритет≥в. “ор≥к њх побудовано 9,1 к≥лометра, на що витрачено понад 1,5 м≥льйона гривень власних  кошт≥в п≥дприЇмств. ÷ього року управл≥нн¤м заплановано побудувати майже двадц¤ть к≥лометр≥в артер≥й сполученн¤.

      ќтож ефективн≥сть господарюванн¤ зросте завд¤ки в≥льному  доступу до стиглоњ деревини, л≥с≥вники пол≥пшать протипожежну ситуац≥ю. ≤, ¤к говорилос¤ вище, дороги зїЇднають в≥ддален≥ населен≥ пункти. ÷е спри¤тиме розбудов≥ соц≥альноњ ≥нфраструктури, п≥двищить авторитет л≥с≥вник≥в на ’мельниччин≥.

    ”часники вињзного зас≥данн¤  з великим ≥нтересом ознайомилис¤ з  процесом роботи електронного обл≥ку деревини, огл¤нули л≥сов≥ культури в   „ервоноз≥рському л≥сництв≥  ƒѕ Ђ’мельницьке Ћћ√ї. ¬загал≥ треба сказати, що електронний обл≥к деревини впроваджуЇтьс¤ на вс≥х п≥дприЇмствах управл≥нн¤. «акуплено необх≥дне обладнанн¤ та пристроњ, ведетьс¤ активне навчанн¤ персоналу, аби до к≥нц¤ року на цей прогресивний метод перейшли вс≥ л≥сгоспи.

      оли вже мова зайшла про л≥сопромислову д≥¤льн≥сть, то сл≥д сказати, що за в≥с≥м м≥с¤ц≥в поточного року п≥дприЇмства управл≥нн¤ заготували 268 тис¤ч кубометр≥в деревини ≥ переробили на власних цехах 15 тис¤ч кубометр≥в деревини. ¬≥драдно, що активно впроваджуЇтьс¤ переробка в≥дход≥в л≥созагот≥вель. « метою переходу на альтернативн≥ види палива придбано подр≥бнювач≥ л≥сових в≥дход≥в. “≥льки в≥д реал≥зац≥њ  паливноњ тр≥ски за короткий пер≥од отримано майже 0,5 м≥льйона гривень прибутку.

    ѕро те, що п≥дприЇмства управл≥нн¤ ефективно ведуть л≥сопромислову д≥¤льн≥сть, ¬.ћ.—≥вець переконавс¤, побувавши цього дн¤ ≥ на л≥сопромисловому комплекс≥ державного п≥дприЇмства Ђ≤з¤славське л≥сове господарствої. “ут створен≥ зразков≥ умови прац≥ ≥ побуту прац≥вник≥в. ÷ех оснащений сучасним ≥мпортним обладнанн¤м, випускаЇ конкурентноспроможну продукц≥ю, ¤ка користуЇтьс¤ попитом на в≥тчизн¤ному та заруб≥жному ринках. ¬≥ктор ћиколайович огл¤нув виробництво, посп≥лкувавс¤ з труд≥вниками.

     √арне враженн¤ на голову ком≥тету ¬.ћ.—≥вц¤ справили розсадник ≥, особливо, сучасна теплиц¤ з автоматичним поливом, рекреац≥йний пункт у ћихельському л≥сництв≥. “реба сказати, що прац≥вники цього та ≥нших л≥сгосп≥в управл≥нн¤ повс¤кчас дбають про розширенн¤ рекреац≥йноњ  й туристичноњ ≥нфраструктури, ведуть еколого-просв≥тницьку  д≥¤льн≥сть та розпов≥дають через засоби масоњ ≥нформац≥њ, засоби наочноњ аг≥тац≥њ про стан л≥сового господарства област≥.

      ” державному п≥дприЇмств≥ Ђ—лавутське л≥сове господарствої ¬≥ктор ћиколайович огл¤нув л≥сов≥ культури, зокрема й культури природного поновленн¤. ÷ей та ≥нш≥ л≥сгоспи управл≥нн¤ пор¤д з традиц≥йною посадкою л≥су останн≥м часом вз¤ли курс ≥ на природне поновленн¤ л≥с≥в. Ќин≥шнього року п≥дприЇмства управл≥нн¤ створили 722 гектари л≥сових культур на зрубах, що становить 122 в≥дсотки до плану. Ќа непридатних дл¤ веденн¤ с≥льського господарства земл¤х цього року посаджено 126 гектар≥в л≥су. ј за останн≥ пї¤ть рок≥в на цих земл¤х створено майже 5 тис¤ч гектар≥в насаджень.

     «найомл¤чись з≥ —лавутським л≥сгоспом, голова ƒержл≥сагентства  також огл¤нув пожежно-х≥м≥чну станц≥ю. ƒо реч≥, цього року в —лавутському, ≤з¤славському та Ўепет≥вському л≥сгоспах  чотири пожежноспостережн≥ веж≥ обладнано  системами в≥деоспостереженн¤. ” поточному роц≥ на земл¤х держл≥сфонду област≥ не допущено жодноњ л≥совоњ пожеж≥, в той час, ¤к тор≥к було 19, позатор≥к Ц 25 випадк≥в загор¤нь л≥су.

     ѕ≥д час зустр≥ч≥ з колективом —лавутського л≥сгоспу ¬.ћ.—≥вець в≥дзначив усп≥шну роботу л≥с≥вник≥в ’мельниччини, висв≥тлив основн≥ проблемн≥ питанн¤, що сто¤ть перед галуззю та напр¤мки њх виконанн¤. ¬≥н також вручив  нагрудний знак Ђ«аслужений л≥с≥вник ”крањниї л≥сничому ∆ук≥вського л≥сництва —лавутського л≥сгоспу ¬.≤.—в≥дз≥нському.

      ¬иступаючи перед л≥с≥вниками —лавутчини, заступник голови облдержадм≥н≥страц≥њ ¬.≤.√алищук  висловив впевнен≥сть, що п≥дприЇмства управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства ≥ дал≥ працюватимуть усп≥шно, зб≥льшуватимуть л≥сист≥сть ’мельниччини.

 

                                                                                                ѕрес-служба ’мельницького ќ”Ћћ√.