Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


 

¬≤ “ќ– —≤¬≈÷№: Ћ≤—ќ¬ј √јЋ”«№ ” –јѓЌ» —»—“≈ћЌќ ¬ƒќ— ќЌјЋё™“№—я “ј –ќ«¬»¬ј™“№—я.

 

 

Ќапередодн≥ профес≥йного св¤та Ц ƒн¤ прац≥вника л≥су в ƒержл≥сагентств≥ анал≥зують результати роботи в ≤-му п≥вр≥чч≥ 2012 року. ѕро те, з ¤кими основними виробничими та соц≥ально-економ≥чними показниками л≥с≥вники будуть в≥дм≥чати св¤то, наша сьогодн≥шн¤ розмова з √оловою ƒержл≥сагентства ”крањни ¬≥ктором —≥вцем.

 

- ¬≥ктор ћиколайович, ¤ким ≤-ше п≥вр≥чч¤ було дл¤ л≥совоњ галуз≥ крањни?

-   јнал≥зуючи сучасний стан л≥сового господарства ”крањни можна см≥ливо констатувати, що л≥сова галузь перебуваЇ в стан≥ системного розвитку та вдосконаленн¤. ѕрот¤гом останн≥х двох рок≥в ƒержавним агентством л≥сових ресурс≥в ”крањни за п≥дтримки ѕрезидента ≥ ”р¤ду крањни вжито р¤д заход≥в, направлених на збереженн¤ ≥ розширене в≥дтворенн¤ л≥с≥в, а також покращенн¤ основних соц≥ально-економ≥чних показник≥в д≥¤льност≥ галуз≥.  ¬  ≤-ому п≥вр≥чч≥ поточного року п≥дприЇмствами ƒержл≥сагентства л≥сов≥дновленн¤ проведено на площ≥ 40,3 тис га, 15,7 тис га з ¤ких Ц це нов≥ л≥си. ¬ 2012 роц≥ ƒержавне агентство л≥сових ресурс≥в запланувало за власн≥ кошти побудувати майже 1000 км л≥сових автомоб≥льних дор≥г. ¬ ≤-ому п≥вр≥чч≥ 2012 року п≥дприЇмствами ƒержл≥сагентства вже побудовано 528 км л≥сових дор≥г. —л≥д в≥дм≥тити, що розвинена л≥сова ≥нфраструктура не т≥льки спри¤Ї п≥двищенню економ≥чних показник≥в д≥¤льност≥ галуз≥ за рахунок в≥льного доступу до стиглоњ деревини, л≥сов≥ дороги мають ще й протипожежне призначенн¤. ” випадку виникненн¤ л≥совоњ пожеж≥ фах≥вц≥ безперешкодно д≥станутьс¤ джерела займанн¤, що значно п≥двищить шанси швидко його л≥кв≥дувати. ќкр≥м цього, л≥сов≥ дороги мають ще й важливий соц≥альний фактор. јдже, вони зТЇднують в≥ддален≥ населен≥ пункти, скорочуючи в≥дстань м≥ж ними на 20 Ц 40 км. ¬ 2012 роц≥ вс≥ п≥дприЇмства ƒержл≥сагентства планують повн≥стю перейти на електронний обл≥к деревини, тим самим вони позбавл¤ть можливост≥ ≥снуванн¤ злочинних пилорам та унеможливл¤ть об≥г незаконно придбаноњ деревини. ≈лектронний обл≥к деревини повн≥стю л≥кв≥дуЇ т≥ньову деревообробку та виведе њњ в прозоре правове поле. Ќараз≥, в кожн≥й област≥ ”крањни визначен≥ п≥лотн≥ л≥сгоспи, в ¤ких запроваджуЇтьс¤ електронний обл≥к деревини. ƒо к≥нц¤ року вс≥ л≥согосподарськ≥ п≥дприЇмства будуть оснащен≥ необх≥дними компТютерними програмами та обладнанн¤м. «апровадженн¤ електронного обл≥ку та реал≥зац≥¤ деревини на в≥дкритих аукц≥онах позитивно в≥дображаютьс¤ на основних соц≥ально-економ≥чних показних д≥¤льност≥ л≥совоњ галуз≥.

- як≥ основн≥ економ≥чн≥ показники д≥¤льност≥ л≥сового господарства?

- «а ≤-ше п≥вр≥чч¤ 2012 року нами реал≥зовано продукц≥њ на суму 2 млрд. 416 млн. грн., що на 42 млн. грн. б≥льше н≥ж за в≥дпов≥дний пер≥од 2011 року. —ередньом≥с¤чна зароб≥тна плата одного штатного прац≥вника за 6 м≥с¤ц≥в становить 2625 грн. ≥ зросла у пор≥вн¤нн≥ з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року на 301 грн., або 13,0%. ƒо бюджет≥в вс≥х р≥вн≥в нами перераховано 668,4 млн. грн., що на 44,4  млн. грн. або 7,1 % б≥льше, н≥ж  в 2011 роц≥.

- —ередина л≥та ви¤вилас¤ досить складною дл¤ л≥согосподарських п≥дприЇмств. «а висновками метеоролог≥в такий високий температурний режим не спостер≥гавс¤ в ”крањн≥ на прот¤з≥ багатьох рок≥в ≥, ¤к насл≥док, в л≥сових масивах сталис¤ масштабн≥ пожеж≥. як≥ ресурси були зад≥¤н≥ п≥д час гас≥нн¤ та ¤к≥ висновки на майбутнЇ зробили в ƒержл≥сагентств≥.

- Ќа сьогодн≥шн≥й день охорону л≥с≥в в≥д пожеж на п≥дприЇмствах ƒержл≥сагентства забезпечують 307 державних л≥согосподарських та л≥сомисливських п≥дприЇмств, у склад≥ ¤ких функц≥онуЇ 287 л≥сових пожежних станц≥й. ¬ робочому стан≥ п≥дтримуЇтьс¤ 679 пожежних автоцистерн, 93 малих л≥сопожежних модул≥в, 439 пожежно-спостережних веж, з ¤ких 166 обладнан≥ телев≥з≥йними системами спостереженн¤, 360 мотопомп, понад 7 тис. шт. ранцевих л≥сових вогнегасник≥в. « метою запоб≥ганн¤ виникненню л≥сових пожеж з початку року в л≥сах влаштовано 150 км протипожежних розрив≥в та 46,1 тис. км м≥нерал≥зованих смуг, проведено догл¤д за ними в обс¤з≥ Ц 176 тис. км, перекрито 11,6 тис. позапланових дор≥г. Ќадал≥, з метою посиленн¤ охорони л≥с≥в в≥д пожеж та забезпеченн¤ належноњ безпеки в л≥сах, ƒержл≥сагентство плануЇ зд≥йснити наступн≥ заходи, по-перше Ц зб≥льшити обс¤ги влаштуванн¤ м≥нерал≥зованих смуг, зб≥льшити протипожежн≥ розриви з≥ 100 до 300 метр≥в. ѕо-друге, на науков≥й основ≥ розробити систему заход≥в з п≥двищенн¤ пожежноњ ст≥йкост≥ хвойних насаджень шл¤хом створенн¤ зм≥шаних л≥с≥в та узл≥сь. ј саме, висаджувати три р¤ди Ц хвойн≥ породи, два р¤ди Ц лист¤н≥ породи. ѕо-третЇ, максимально залучати м≥сцев≥ бюджети та власн≥ кошти п≥дприЇмств дл¤ придбанн¤ сучасних техн≥чних засоб≥в. «абезпечити створенн¤ ≥ функц≥онуванн¤ Їдиноњ мереж≥ 700 спостережних веж з в≥део нагл¤дом за л≥совими масивами. јдже, одна спостережна вежа здатна провести мон≥торинг л≥сових масив≥в на в≥дстан≥ 30 км. „етверте, систематично проводити рейди на в л≥сах, починаючи з березн¤ м≥с¤ц¤. ¬нести на розгл¤д ¬ерховноњ –ади пропозиц≥њ щодо посиленн¤ адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ за порушенн¤ правил пожежноњ безпеки в л≥сах ≥ засм≥ченн¤ л≥с≥в в≥дходами, а також випалюванн¤ травТ¤ноњ чи ≥ншоњ рослинност≥ на земл¤х р≥зного ц≥льового призначенн¤, що межують з л≥сами.