Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


 

ѕриватний б≥знес п≥д гаслом: Ђѕенс≥онери!ї, або √ромадська орган≥зац≥¤ на служб≥ у б≥знеса

 

 —ерг≥й —имонов Ђƒзеркало тижн¤. ”крањнаї є18, 23 травн¤ 2012

 

 ќстанн≥м часом в ”крањн≥ спостер≥гаЇтьс¤ тенденц≥¤ створенн¤ громадських орган≥зац≥й не з метою обТЇднанн¤ громад¤н дл¤ захисту своњх прав та свобод, а виключно з метою захисту ≥нтерес≥в б≥знесу, примноженн¤ статк≥в одн≥Їњ особи тощо.

 

 ќдним ≥з таких б≥знесмен≥в в ”крањн≥ ви¤вивс¤ ƒзьобак ¬олодимир ¬асильович, ¤кий прикриваючись всеукрањнською громадською орган≥зац≥Їю Ђ¬сеукрањнська асоц≥ац≥¤ пенс≥онер≥вї (дал≥ Ч громадська орган≥зац≥¤), заволод≥в державним майном, завдаЇ збитк≥в державному бюджету ”крањни, користуЇтьс¤ над≥¤ми л≥тн≥х людей з метою примноженн¤ власних кап≥тал≥в.

 

 ” даному випадку мова йде про державне нерухоме майно, а саме: адм≥н≥стративний будинок площею 220,60 кв. м по вул. Ќижн≥й ¬ал, 21а, ¤кий на прав≥ господарського в≥данн¤ належить ƒержавному п≥дприЇмству Ђ”крањнський л≥согосподарський центр консалтингу та лог≥стики Д”крл≥сконсалтингУ.

 

 ≤з 2006 року прим≥щенн¤ у вищезазначен≥й адм≥нбуд≥вл≥ займали чотири п≥дприЇмства, п≥дпор¤дкован≥ одному кер≥внику, Ч ƒзьобаку ¬.¬. ÷е три б≥знес-структури (“ќ¬ Ђј‘ ДЅ≥знес аудит ÷ентрУ, ѕерша всеукрањнська кредитна сп≥лка та “ќ¬ Дѕерша страхова компан≥¤У) ≥ громадська орган≥зац≥¤ Д¬сеукрањнська асоц≥ац≥¤ пенс≥онер≥вУ.

 

 ƒл¤ зб≥льшенн¤ прибутковост≥ роботи своњх б≥знес-структур ƒзьобак ¬.¬. заснував громадську орган≥зац≥ю та в першу чергу отримав право п≥льговоњ орендноњ ставки, ¤ка застосовуЇтьс¤ дл¤ громадських орган≥зац≥й при визначенн≥ вартост≥ орендноњ плати за користуванн¤ державним майном. ƒл¤ реал≥зац≥њ такоњ схеми ƒзьобак ¬.¬. при оформленн≥ договор≥в оренди державного майна у 2006 роц≥, оформл¤Ї саме на громадську орган≥зац≥ю прим≥щенн¤ 111,20 кв.м, у той час ¤к б≥знес-структури орендують лише 8 кв.м чи 23 кв.м. “ака схема дозвол¤Ї ¤к м≥н≥мум в чотири рази зменшити надходженн¤ до державного бюджету та примножити статки б≥знес-компан≥й.

 

 ” 2009 роц≥ терм≥н д≥њ в≥дпов≥дних договор≥в зак≥нчивс¤. Ќових укладено не було.

 

 ќднак вищезазначен≥ п≥дприЇмства п≥д кер≥вництвом ƒзьобака ¬.¬. продовжували займати державне майно без належних на те правових п≥дстав.

 

 ” звТ¤зку з чим ƒѕ Ђ”крл≥сконсалтингї було змушене звернутис¤ до суду з метою захисту ≥нтерес≥в держави та зобовТ¤занн¤ в≥дпов≥дн≥ б≥знес-структури та громадську орган≥зац≥ю зв≥льнити прим≥щенн¤ та усунути перешкоди в користуванн≥ державним майном.

 

 Ќа п≥дстав≥ р≥шень √осподарського суду м.  иЇва громадську орган≥зац≥ю Ђ¬сеукрањнська асоц≥ац≥¤ пенс≥онер≥вї, “ќ¬ ј‘ ЂЅ≥знес аудит ÷ентрї, ѕершу всеукрањнську кредитну сп≥лку та “ќ¬ Ђѕерша страхова компан≥¤ї було зобов'¤зати усунути перешкоди в користуванн≥ майном, що належить до державноњ власност≥ (на баланс≥ ƒѕ Ђ”крл≥сконсалтингї) шл¤хом зв≥льненн¤ прим≥щень.

 

 ѕро нанесенн¤ збитк≥в держав≥ та неефективне використанн¤ державного майна в≥д д≥¤льност≥ б≥знес-орган≥зац≥й ƒзьобака ¬.¬. зазначалось ≥ в акт≥ рев≥з≥њ ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ ƒѕ Ђ”крл≥сконсалтингї, ¤ка була проведена  онтрольно-рев≥з≥йним управл≥нн¤м в м.  иЇв≥ у вересн≥ Ч листопад≥ 2011 року. ¬ рамках рев≥з≥њ було ви¤влено заборгован≥сть громадськоњ орган≥зац≥њ за фактичне користуванн¤ державним майном та компенсац≥ю витрат на комунальн≥ послуги. Ќа вимогу сплатити борг громадська орган≥зац≥¤ зовс≥м перестала сплачувати кошти, чим зб≥льшила свою заборгован≥сть до к≥нц¤ 2011 року на суму 223 289,40 грн.

 

 1 лютого 2012 року –ег≥ональне в≥дд≥ленн¤ ‘онду державного майна ”крањни по м.  иЇву уклало ≥з всеукрањнською громадською орган≥зац≥Їю Ђ¬сеукрањнська асоц≥ац≥¤ пенс≥онер≥вї новий догов≥р оренди.

 

 ƒѕ Ђ”крл≥сконсалтингї ¤к балансоутримувач погодило передачу в оренду громадськ≥й орган≥зац≥њ вищезазначене прим≥щенн¤ та акти прийманн¤-передаванн¤ орендованого майна за адресою: м.  ињв, вул. Ќижн≥й ¬ал, 21а.

 

 ќднак громадська орган≥зац≥¤ не посп≥шаЇ займати вищезазначене прим≥щенн¤, оск≥льки не вир≥шене питанн¤ по ≥ншим трьом б≥знес-структурам. ѕродовжуЇ вводити в оману громадськ≥сть, публ≥куючи недостов≥рну ≥нформац≥ю в «ћ≤.

 

 “ака ситуац≥¤ дозвол¤Ї впевнено припустити, що ƒзьобак ¬.¬., ¤к кер≥вник громадськоњ орган≥зац≥њ та р¤ду б≥знес-структур саме завд¤ки соц≥альним спекул¤ц≥¤м на тему пенс≥онер≥в вир≥шуЇ своњ приватн≥ ≥нтереси.

 

 Ђќбуренн¤ викликаЇ той факт, що кер≥вник Д¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ пенс≥онер≥вУ ¬олодимир ƒзьобак св≥й приватний б≥знес замаскував п≥д громадську орган≥зац≥ю.

 

  р≥м того, недобросов≥сний орендар ман≥пулюЇ не лише громадськоњ думкою украњнц≥в, а й вводить в оману кер≥вництво ™вропейського союзу пенс≥онер≥в.

 

 Ѕагато рок≥в б≥знес-структура ƒзьобака п≥д прикритт¤м асоц≥ац≥њ пенс≥онер≥в на основ≥ п≥льговоњ орендноњ плати формувала своњ статки, а коли прийшов час сплатити держав≥ заборгован≥сть Ч в≥н вдаЇтьс¤ не лише до порушенн¤ законодавства ≥ економ≥чних зловживань, а й до наклеп≥вї, Ч зазначив директор ƒѕ Ђ”крл≥сконсалтингї —ерг≥й —имонов.

 

 ” звТ¤зку з вищезазначеним, з метою припиненн¤ ≥нсинуац≥й щодо порушенн¤ в ”крањн≥ прав пенс≥онер≥в, ƒѕ Ђ”крл≥сконсалтингї змушене звернутис¤ до президента ™вропейського союзу пенс≥онер≥в Ѕернарда ¬ормса з проханн¤м припинити використанн¤ ƒзьобаком ¬.¬. громадськоњ орган≥зац≥њ Ђ¬сеукрањнська асоц≥ац≥¤ пенс≥онер≥вї з метою захисту своњх б≥знес-≥нтерес≥в.