Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


 

√отуЇмось до проведенн¤ ƒн¤ охорони прац≥!

 

¬≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 18.08.2006 року щор≥чно на п≥дприЇмствах Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства 28 кв≥тн¤ в≥дзначаЇтьс¤ ¬сесв≥тн≥й день охорони прац≥.

 

” цьому роц≥ в≥н проходить п≥д дев≥зом: "—при¤нн¤ охорон≥ прац≥ у "зелен≥й економ≥ц≥".

 

Ќа ус≥х п≥дприЇмствах Ћуганського ќ”Ћћ√ створен≥ орган≥зац≥йн≥ ком≥тети з його п≥дготовки та проведенн¤. ƒо участ≥ в робот≥ орган≥зац≥йних ком≥тет≥в були запрошен≥ рег≥ональн≥ представники  “еритор≥ального управл≥нн¤ ƒержг≥рпромнагл¤ду в Ћуганськ≥й област≥.

 

«г≥дно запланованих орган≥зац≥йних  заход≥в на  п≥дприЇмствах провод¤тьс¤ конкурси на краще робоче м≥сце, виробничу д≥льницю, кращого прац≥вника. —лужби охорони прац≥, разом з рег≥ональними ≥нспекторами  ƒержг≥рпромг≥рнагл¤ду провод¤ть перев≥рки в структурних п≥дрозд≥лах. ѕо результатах проведенн¤ конкурс≥в, переможц≥ будуть нагороджен≥ грамотами та ц≥нними подарунками.

 

«аплановано в≥дв≥дуванн¤ та наданн¤ матер≥альноњ допомоги с≥мТ¤м загиблих, а також ≥нвал≥дам прац≥.

 

¬ травн≥ 2012 року в обласному управл≥нн≥ л≥сового та мисливського господарства заплановано проведенн¤ сем≥нару, на ¤кому п≥дприЇмства, що показали найкращ≥ результати, обм≥н¤ютьс¤ досв≥дом. ”часть у сем≥нар≥ приймуть роб≥тники “еритор≥ального управл≥нн¤ ƒержпромг≥рнагл¤ду в Ћуганськ≥й област≥, ¤к≥ пост≥йно надають методичну допомогу л≥сомисливським п≥дприЇмствам област≥.

 

—л≥д не забувати , що додержанн¤ законодавства у сфер≥ охорони прац≥ ≥ промисловоњ безпеки стане збереженн¤м найб≥льш ц≥нного - людського житт¤, ¤ке дасть можлив≥сть д≥т¤м рости в повноц≥нних с≥мТ¤х ≥ бути щасливими.

 

 

 

√оловний спец≥ал≥ст Ћуганського ќ”Ћћ√

„ур≥лова Ћ.¬.