Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


 

≤нтервТю √олови ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в ”крањни ¬≥ктора —≥вц¤ дл¤ ∆урналу ЂЋ≥совий ≥ мисливськийї, є 1 (90), с≥чень-лютий, 2012

 

 

¬≤ “ќ– C≤¬≈÷№: ЂЅ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ќ Ћ≤—ќ¬»’ ƒќ–≤√ Ц ѕ–≤ќ–»“≈“Ќ»… Ќјѕ–яћќ  –ќЅќ“» ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ј√≈Ќ“—“¬ј Ћ≤—ќ¬»’ –≈—”–—≤¬ ” –јѓЌ»ї

 

Ќещодавно в≥дбулос¤ розширене зас≥данн¤ колег≥њ ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в, на ¤кому було розгл¤нуто п≥дсумки господарсько≠-ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств галуз≥ за минулий р≥к. ѕро те, ¤ким був минулий р≥к дл¤ л≥сового господарства ”крањни ≥нтервТю з √оловою ƒержл≥сагентства ¬≥ктором —≥вцем.

 

Ц ¬≥кторе ћиколайовичу, саме р≥к тому ¬и очолили л≥согосподарську галузь крањни. яким був минулий р≥к дл¤ л≥сового господарства ”крањни?

 

Ц Ћ≥сов≥ ресурси ”крањни не безмежн≥, тому вони потребують не т≥льки посиленоњ охоронноњ уваги, а й мають системно оновлюватис¤, розвиватис¤ та спри¤ти покращенню економ≥чноњ ситуац≥њ в крањн≥. Ќа початку минулого року ми отримали низку доручень в≥д ѕрезидента й ”р¤ду, виконанн¤ ¤ких забезпечило розвиток л≥сового господарства та покращило р≥вень соц≥ального забезпеченн¤ прац≥вник≥в галуз≥. «а 2011 р≥к п≥дприЇмства ƒержл≥сагентства зб≥льшили обс¤ги реал≥зац≥њ майже на 40%. ” грошовому екв≥валент≥ це становить 5 млрд грн., що на 1,5 млрд грн. б≥льше, н≥ж за аналог≥чний пер≥од 2010 року. —л≥д наголосити, що завд¤ки такому безпрецедентному зб≥льшенню обс¤г≥в реал≥зац≥њ, п≥дприЇмства л≥сового господарства у 2011 роц≥ перерахували до бюджет≥в ус≥х р≥вн≥в 1,4 млрд грн. ќтже, ми усв≥домлюЇмо свою в≥дпов≥дальн≥сть перед крањною.

 

Ц ј ¤к≥ основн≥ здобутки в пр≥оритетних напр¤мках д≥¤льност≥ ви можете окреслити?

Ц ћожна в≥дзначити позитивн≥ зрушенн¤, зумовлен≥ державною п≥дтримкою та ефективн≥стю веденн¤ л≥сового господарства. ћинулого року ми ретельно п≥дготувалис¤ до пожежонебезпечного пер≥оду ≥, ¤к насл≥док, у л≥сах ƒержл≥сагентства зареЇстровано найменше л≥сових пожеж за роки незалежност≥ ”крањни. Ћише близько 1700 випадк≥в на площ≥ 600 га. —л≥д наголосити, що середн¤ площа одн≥Їњ пожеж≥ не перевищила 0,34 га та не було пошкоджено жодного житлового, виробничого чи ≥ншого обТЇкта. «адл¤ того, щоб втримати так≥ позитивн≥ показники, нараз≥, ми активно працюЇмо по встановленню та оснащенню пожежно-спотережних веж. ¬ цьому роц≥ ми плануЇмо вс≥ л≥сгоспи оснастити необх≥дним спостережним обладнанн¤м, щоб вс≥ л≥сов≥ масиви були Ђ¤к на лодон≥ї.

 ќбс¤ги створенн¤ нових л≥сових культур виконано на 107%. ќтже, за минулий р≥к л≥сов≥ культури створено на площ≥ понад 48 тис. га, з ¤ких 22,3 тис. га, або 46%, Ц це нов≥ л≥си.

≤ головне Ц це розвиток л≥совоњ ≥нфраструктури, ¤ка наблизить л≥сову галузь до Ївростандарт≥в. ” 2011 роц≥ п≥дприЇмства л≥совоњ галуз≥ побудували 420 км нових л≥сових дор≥г, з ¤ких 100 км Ц за рахунок бюджетних кошт≥в, а 320 км Ц за рахунок власних кошт≥в л≥согосподарських п≥дприЇмств. ” цьому питанн≥ нас п≥дтримуЇ ≥ ѕрезидент, ≥ ”р¤д. —аме тому з державного бюджету нам було вид≥лено 100 млн грн., 60 млн грн. з ¤ких направлено на закуп≥влю необх≥дноњ дл¤ буд≥вництва техн≥ки, а 40 млн грн. Ц безпосередньо на буд≥вництво нових л≥сових дор≥г. Ќаступного року ми запланували побудувати не менше 1000 км л≥сових дор≥г. јдже л≥сов≥ дороги мають важливе значенн¤ п≥д час пожежонебезпечного пер≥оду. —аме ними пожежники можуть д≥статис¤ до в≥ддалених куточк≥в л≥сових масив≥в.  р≥м того, в буд≥вництво л≥сових дор≥г закладено ≥ соц≥альну складову. „асто завд¤ки новозбудован≥й дороз≥ в≥дстань м≥ж населеними пунктами скорочуЇтьс¤ втрич≥.

 

Ц Ќа початку цього року ¬и вже проанонсували, що в 2012 роц≥ ƒержл≥сагентство плануЇ повн≥стю завершити перех≥д на електронний обл≥к деревини. яких результат≥в оч≥куЇте?

Ц «авд¤ки запровадженню електронного обл≥ку деревини ƒержагентство зможе повн≥стю вз¤ти п≥д контроль вирубку л≥су, що унеможливить незаконну реал≥зац≥ю деревини. ѕозитивний ефект ц≥Їњ програми ми продемонстрували п≥д час продажу новор≥чних ¤линок. јдже н≥ стих≥йних точок продажу, на ¤ких реал≥зовували незаконно зрубан≥ ¤линки, н≥ дерев з еколог≥чно≠небезпечноњ „орнобильськоњ зони на украњнському ринку не було. ≤ головне Ц це соц≥альна складова. јдже, запровадженн¤ електронного обл≥ку буде спри¤ти системному зб≥льшенню зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в галаз≥.

 

Ц Ќеодноразово на адресу ƒержл≥сагентства надходили нар≥канн¤, що деревообробна промислов≥сть не забезпечена необх≥дною дл¤ виробництва к≥льк≥стю сировини. ƒеревообробники були незадоволен≥ також запровадженн¤м аукц≥он≥в з продажу необробленоњ деревини та зависоким в≥дсотком експорту.

Ц Ѕудь≠¤ка критика щодо недостатньоњ к≥лькост≥ л≥соматер≥ал≥в, виставлених на продаж, не маЇ п≥д собою жодного п≥дірунт¤. јнал≥з результат≥в аукц≥он≥в ≥з продажу необробленоњ деревини загот≥вл≥ 2011 року доводить, що ƒержл≥сагентство в повному обс¤з≥ забезпечуЇ виробнич≥ потреби пров≥дних деревообробних п≥дприЇмств. јдже жодного разу на аукц≥онах не було реал≥зовано 100% представленоњ на продаж деревини. “ак, за р≥к на загальн≥ аукц≥они було виставлено 2 млн 621 тис. куб. м, а викуплено 2 млн 44 тис. куб. м, що становить 78 % в≥д загальноњ к≥лькост≥ деревини загот≥вл≥. ј на спец≥альних аукц≥онах деревообробникам було запропоновано 2 млн 760 тис. куб. м, з ¤ких фактично було реал≥зовано 2 млн 514 тис. куб. м, що становить 91.1% в≥д загальноњ к≥лькост≥ деревини загот≥вл≥, виставленоњ на продаж.  р≥м того, про зростанн¤ виробничих показник≥в деревообробноњ галуз≥ св≥дчать також статистичн≥ данн≥ ƒержкомстату, за ¤кими деревообробна галузь продемонструвала зростанн¤ майже на 12 %.

ўодо експорту, то в≥н складаЇтьс¤ з деревини, ¤ка не знаходить споживача на украњнському ринку. ѕ≥дприЇмства галуз≥ експортують близько 27% деревини в круглому вигл¤д≥ в≥д загального обс¤гу њњ загот≥вл≥. —л≥д наголосити, що в структур≥ експорту понад 50% становить дровТ¤на деревина твердолист¤них пор≥д дл¤ технолог≥чних потреб, технолог≥й переробки ¤коњ в ”крањн≥ немаЇ. ≤нша частина експорту Ц це переважно пиловник хвойних пор≥д, переробити ¤кий деревообробна галузь не в змоз≥ через в≥дсутн≥сть належного техн≥чного забезпеченн¤.

 

Ц ¬≥кторе ћиколайовичу, що ви побажаЇте ж≥нкам нашоњ галуз≥ напередодн≥ св¤та 8-го Ѕерезн¤?

 - ѕредставниц≥ нашоњ галуз≥ Ц справжн≥ господин≥, тому до л≥су ставл¤тьс¤ з любовТю та повагою. ” л≥сов≥й галуз≥ працюЇ  понад 10 тис¤ч ж≥нок, а це 19,5% в≥д загальноњ к≥лькост≥ працюючих. « них на кер≥вних посадах 945 фах≥вц≥в. ™ серед них л≥снич≥, майстри л≥су, головн≥ л≥снич≥ та директори держл≥сгосп≥в. Ѕагато ж≥нок Ц ≥нженери л≥сового господарства, а в економ≥чних ≥ бухгалтерських службах ус≥х л≥сових п≥дприЇмств працюють саме представниц≥ прекрасноњ стат≥. ”с≥ вони самов≥ддано служать Ћ≥су, примножуючи л≥сов≥ багатства ”крањни.

 ” ц≥ березнев≥ дн≥ дозвольте прив≥тати ¬ас, дорог≥ ж≥нки, з прийдешн≥м св¤том ¬есни та ж≥ночоњ краси, ¤ка розкв≥таЇ разом ≥з ѕриродою, Ћ≥сом, ¤кий ¬и плекаЇте ≥ примножуЇте. јдже ¬и, ¤к н≥хто, близьк≥ до ѕрироди. Ќар≥вн≥ з чолов≥ками ¬и п≥клуЇтес¤ про Ћ≥с. ƒ¤куЇмо ¬ам за профес≥онал≥зм, терп≥нн¤ та любов, за те, що спонукаЇте ≥ нас, чолов≥к≥в, розвивати в соб≥ найкращ≥ профес≥йн≥ та людськ≥ ¤кост≥. “ому не зупин¤йтес¤ на дос¤гнутому, будьте вимогливими, ≥н≥ц≥ативними, чуйними та терпл¤чими, ж≥ночними та любл¤чими дл¤ своњх родин.

Ћюбов≥ ¬ам, здоровТ¤, мудрост≥, зд≥йсненн¤ вс≥х ваших мр≥й. Ѕудьте кохан≥ та щаслив≥! «≥ св¤том, люб≥ ж≥нки!

 

“а≥с≥¤ “ ј„”