Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства Ћуганське обласне управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства


 

¬ ”крањну зав≥тала справжн¤ зима!

 

Еа з нею ≥ труднощ≥ в проведенн≥ л≥созагот≥вельних роб≥т. Ќеобх≥дно пам'¤тати, що в будь-¤к≥й робот≥ Ї ризик отриманн¤ травми. Ќе Ї вин¤тком ≥ галузь л≥сового господарства. ќсобливо, ¤кщо погодн≥ умови, м'¤ко кажучи, не спри¤ють продуктивн≥й робот≥: сильн≥ морози, ожеледиц¤, сн≥говий покров понад 30 см, заледен≥нн¤ г≥лок на деревах, в≥тер з≥ швидк≥стю 5.2 м /с ≥ вище.

 

Ћуганським обласним управл≥нн¤м л≥сового та мисливського господарства посилений в≥домчий контроль за станом охорони прац≥ на л≥сомисливських п≥дприЇмствах област≥. ѕ≥дготовка до роботи в зимовий пер≥од була почата ще вл≥тку ≥ на сьогодн≥шн≥й день прац≥вники забезпечен≥ зимовим спецод¤гом, спецвзутт¤м, засобами ≥ндив≥дуального захисту. Ћ≥созагот≥вельн≥ бригади забезпечен≥ вагончиками та вахтовими машинами дл¤ прийому њж≥ та об≥гр≥ву.

 

¬ажливим фактором з проф≥лактики виробничого травматизму Ї навчанн¤ прац≥вник≥в державних л≥сомисливських п≥дприЇмств з питань охорони прац≥. “ак, в 2011 роц≥ в украњнському центр≥ п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в л≥сового господарства "”крцентркадрилес" пройшла навчанн¤ ≥ перев≥рку знань 21 посадова особа з л≥сомисливських п≥дприЇмств област≥, з 1788 прац≥вниками було проведено щор≥чне навчанн¤, а в чорнол≥ськ≥й л≥сов≥й школ≥ пройшли навчанн¤ вальщики л≥су.

 

Ќа виконанн¤ вимог ƒержавного агентства л≥сових ресурс≥в ”крањни, в с≥чн≥ 2012 року було проведено позапланове навчанн¤ з охорони прац≥ дл¤ прац≥вник≥в з п≥двищеною небезпекою.

 

—лужбою охорони прац≥ обласного управл≥нн¤ та п≥дв≥домчих п≥дприЇмств пост≥йно зд≥йснюЇтьс¤ контроль за проведенн¤м л≥созагот≥вельних та ≥нших вид≥в роб≥т. “ак, за 2011 р≥к було проведено 441 обстеженн¤ в структурних п≥дрозд≥лах, а ви¤влен≥ в ход≥ перев≥рки порушенн¤ нормативно - законодавчих акт≥в усуваютьс¤ у встановлен≥ терм≥ни.

 

Ќа вс≥х л≥сомисливських п≥дприЇмствах област≥ проводитьс¤ п≥дготовка до перев≥рки л≥сос≥чних роб≥т “еритор≥альним управл≥нн¤м ƒержг≥рпромнагл¤ду по Ћуганськ≥й област≥. ≤ вже зараз можна з упевнен≥стю сказати, що л≥сомисливськ≥ п≥дприЇмства област≥ повн≥стю укомплектован≥ необх≥дним оснащенн¤м дл¤ л≥сос≥чних роб≥т, а њх прац≥вники мають в≥дпов≥дну квал≥ф≥кац≥ю.

 

 

√оловний спец≥ал≥ст Ћуганського обласного

управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства „урилова Ћ.¬.