Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства
Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства


 

ВІКТОР СІВЕЦЬ: КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ МІЖ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ СИСТЕМНИЙ РОЗВИТОК ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ І БІЗНЕСУ

 

Наприкінці минулого тижня Голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець та Президент Асоціації «Меблідеревпром» Сергій Сагаль підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Підписання зазначеного документу має на меті забезпечити розвиток лісового господарства, деревообробної, меблевої та целюлозно-паперової галузей, шляхом впровадження нових технологій виробництво. В свою чергу, це надасть можливість покращити інвестиційний клімат у державі, забезпечить створення умов для повного використання наявних лісосировинних ресурсів для виготовлення кінцевої продукції вітчизняними підприємствами лісопромислового комплексу.

За словами Голови Держлісагентства Віктора Сівця ґрунтуючись на спільному інтересі у підтриманні та зміцненні в країні стабільної економіки та прагнучи до розвитку злагодженого і рівноправного співробітництва, представники лісового господарства та деревообробної промисловості усвідомлюють, що взаємна співпраця відкриває суттєві можливості у досягненні спільної мети – забезпечити в рамках чинного законодавства баланс інтересів держави та бізнесу.

«Вперше за багато років наша співпраця буде базуватися на принципах партнерства, відкритості та легальності. Адже, нашою ціллю є вчинення дій щодо забезпечення інвестиційної привабливості лісогосподарського та лісопромислового комплексів, створення умов для їх розвитку та фінансової стабільності, а, відтак, покращення загального економічного клімату в державі» - зазначив Голова Держлісагентства Віктор Сівець.

«Цим Меморандумом ми підтверджуємо свою готовність проводити за домовленістю спільні заходи, спрямовані на підвищення ефективності співпраці у питаннях організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, захисту внутрішнього ринку продукції деревообробки та меблів, створення привабливого інвестиційного клімату, підвищення конкурентноздатності продукції на зовнішніх ринках» - наголосив Віктор Сівець.

Підсумовуючи наслідки підписання Меморандуму Віктор Сівець підкреслив: «Підписанням Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю ми виразили взаємний інтерес щодо забезпечення потреб деревообробних та меблевих підприємств в деревній сировині в обсягах, необхідних для стабільного виконання щорічних виробничих програм по випуску кінцевого продукту. Конкретний обсяг необхідного сировинного ресурсу щорічно буде погоджуватись сторонами в ІV кварталі року, що передує».

 Прес-служба Держлісагентства