√оловна стор≥нка
Ќовини
ƒокументи
 онтакти
«акуп≥вл≥
јукц≥онн≥ торги
 онтроль виконанн¤
ќб'¤ви

 

Ћ≥с≥вники ≥ землевпор¤дкувальники           працюють сп≥льно

 

Ќа початку червн¤ в≥дбулас¤ сп≥льна колег≥¤ √оловного управл≥нн¤ ƒержкомзему в Ћуганськ≥й област≥ та Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства. ѕ≥д головуванн¤м начальник≥в в≥домств Ц ѕетра ќлекс≥йовича ћ≥лЇх≥на ≥ ¬олодимира ≤вановича янченка в≥дпов≥дно було розгл¤нуто два нагальних питанн¤: передача земель област≥ п≥д зал≥сненн¤ та питанн¤ обл≥ку земель л≥сового фонду.

—п≥льному зас≥данню поспри¤в той факт, що за даними управл≥нн¤ земельних ресурс≥в ≥ за даними л≥соустрою ≥снують р≥зн≥ цифри на р≥зницю в обл≥ку земель л≥сового фонду по Ђформ≥ 6- земї. ќкремо н≥ л≥с≥вники, н≥ прац≥вники земельних ресурс≥в вир≥шити проблему не зможуть, тому й було вир≥шено обТЇднати зусилл¤, щоб прийти до Їдиного знаменника в цьому питанн≥.

Ђ” цьому роц≥ в≥дбулас¤ сп≥льна колег≥¤ державного ком≥тету з земельних ресурс≥в ≥ державного ком≥тету л≥сового господарства, на ¤к≥й, зокрема, розгл¤далос¤ питанн¤ взаЇмод≥њ двох в≥домств у частин≥ оформленн¤ правовстановлюючих документ≥в на земельн≥ д≥л¤нки, що використовуютьс¤ органами л≥сового господарства. ÷¤ проблема Ц одна з найголовн≥ших. Ќа жаль, р≥зне тлумаченн¤ закон≥в л≥сового ≥ земельного кодекс≥в в≥д≥граЇ негативну роль у цих питанн¤х, однак, незважаючи на важк≥ економ≥чн≥ умови, ми повинн≥ виконати цю роботу Ц Ђп≥дтвердитиї площ≥, що використовуютьс¤ органами л≥сового господарства ≥ довести до Їдиного знаменника обл≥кї,- сказав начальник √оловного управл≥нн¤ ƒержкомзему в Ћуганськ≥й област≥ ѕетро ћ≥лЇх≥н . Ђ р≥м того, в цьому питанн≥ виникаЇ дек≥лька п≥дпитань, ¤к зокрема те, що з матер≥ал≥в л≥соустрою на площах цих земель, що числ¤тьс¤ за ƒержл≥сфондом, знаход¤тьс¤ бази, ¤к≥ вид≥л¤лис¤ на п≥дстав≥ розпор¤дженн¤  аб≥нету м≥н≥стр≥в ще в 60-70 Ц х роках. —трок оренди цих площ зак≥нчивс¤, однак там сто¤ть буд≥вл≥. Ѕазу, зв≥сно, вже н≥куди не под≥неш, тому потр≥бно шукати ≥нш≥ механ≥зми вир≥шенн¤ цих питаньї, - розпов≥в заступник начальника управл≥нн¤ Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства ¬олодимир Ўевченко.

ѕ≥сл¤ обговоренн¤ ≥нформац≥њ з даного питанн¤ було прийн¤то р≥шенн¤.  ер≥вникам територ≥альних п≥дрозд≥л≥в ƒержкомзему у районах та м≥стах належить створити робоч≥ групи у склад≥ посадових ос≥б територ≥альних орган≥в ƒержкомзему ≥ п≥дприЇмств ƒержкомл≥сгоспу дл¤ проведенн¤ до першого серпн¤ поточного року взаЇмозв≥рки площ земель л≥сового фонду ≥ скласти плани меж земельних д≥л¤нок, що знаход¤тьс¤ у користуванн≥ п≥дприЇмств ƒержл≥сгоспу з 1993 року. ј також потр≥бно забезпечити безкоштовний обм≥н на¤вними планово Ц картограф≥чними матер≥алами дл¤ веденн¤ державного земельного та л≥сового кадастр≥в. ƒиректори державних л≥сомисливських п≥дприЇмств повинн≥ вз¤ти п≥д особистий контроль проведенн¤ ≥нвентаризац≥њ та оформленн¤ державних акт≥в на право пост≥йного користуванн¤ земельними д≥л¤нками державними л≥согосподарськими п≥дприЇмствами.

 «г≥дно з ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 04.11.2008 року є 955 Ђѕро де¤к≥ заходи щодо збереженн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в ≥ зелених насадженьї передбачено доведенн¤ л≥систост≥ держави до оптимальноњ. ÷е стосуЇтьс¤ ≥ Ћуганськоњ област≥.

Ђƒл¤ дос¤гненн¤ оптимальноњ л≥систост≥ в област≥ нам потр≥бно посадити 100 тис. га нових л≥с≥в. ƒл¤ цього потр≥бно 100 тис. га земл≥ Ц деградованоњ, малопродуктивноњ, що не використовуЇтьс¤ у с≥льському господарств≥. ѕерший етап ц≥Їњ роботи був проведений у 2009 роц≥ Ћуганським обласним управл≥нн¤м л≥сового та мисливського господарства, земельною службою ≥ м≥сцевими органами влади була п≥д≥брана земл¤ на площ≥ 100 тис. га. ќднак на другому етап≥ зг≥дно розпор¤дженн¤ голови Ћуганськоњ ќƒј в≥д 25.11.2008 року є1620 Ђѕро розвиток л≥сового господарства област≥ї щодо передач≥ до складу ƒержл≥сфонду земель п≥д зал≥сненн¤ї, ц≥ земл≥ потр≥бно передати до складу держл≥сфонду, а дл¤ цього потр≥бн≥ чимал≥ кошти, ¤ких у державних л≥сомисливських п≥дприЇмствах немаЇї,- розпов≥в заступник начальника Ћуганського обласного управл≥нн¤ л≥сового та мисливського господарства ¬олодимир Ўевченко.

ЂЌа останн≥й колег≥њ, що в≥дбулас¤ у –≥вному, була озвучена ≥нформац≥¤ про х≥д обговоренн¤ в ком≥с≥¤х ¬ерховноњ –ади питань про внесенн¤ зм≥н у л≥совий ≥ земельний кодекси ”крањни та питанн¤ про спрощенн¤ передач≥ земель до складу ƒержл≥сфонду п≥д зал≥сненн¤. ¬иготовл¤тимутьс¤ державн≥ акти.  ожен л≥сгосп отримаЇ ф≥нансуванн¤ ≥ повинен буде п≥д≥брати землевпор¤дкувальну орган≥зац≥ю, що буде працювати над державними актамиї,- додав ¬олодимир янченко.

 «аслухавши та обговоривши ≥нформац≥ю, учасники колег≥њ вир≥шили доручити кер≥вникам територ≥альних п≥дрозд≥л≥в ƒержкомзему в районах та м≥стах, директорам державних л≥сомисливських п≥дприЇмств до к≥нц¤ поточного року зд≥йснити роботу щодо передач≥ до складу ƒержл≥сфонду зарезервованих земель п≥д зал≥сненн¤ з оформленн¤м правовстановлюючих документ≥в у межах на¤вного ф≥нансуванн¤ та розгл¤нути можлив≥сть передач≥ п≥д зал≥сненн¤ земельних д≥л¤нок, ¤к≥ безпосередньо межують з л≥совкритими земл¤ми запасу, з метою включенн¤ ≥х до складу земель ƒержл≥сфонду.

 

                                                  ћаксим ўербаков, прес-секретар Ћуганського ќ”Ћћ√